ritm 1.(MUZ.) Diviziune calitativă a timpului, unul dintre elementele fundamentale ale
muzicii, constituit din succesiunea organizată a duratei su-netelor. Factorii săi de bază sînt periodicitatea accentelorţ metrul) şi corelaţia dintre diferitele valori (durate) ale sunetelor
(r. propriu-zis). R. este un purtător al expresiei muzicale, formulele ritmice putînd avea o infinită varietate. 2. (Lit.) Efectul obtinut din succesiunea simetrica si periodica a silabelor accentuate si neaccentuate intr-un vers sau o fraza. Unitatile ritmice pe baza carora se construiesc diferitele feluri de ritm sunt: troheul, iambul, coriambul, dactilul, amfibrahul, anapestul s.a. 3. ( EC. STATISTIC). Indicator exprimat in marime relativa, folosit pentru caracterizarea dinamicii fenomenelor. Se poate prezenta fie sub forma de r. de crestere sau r. de descrestere ssi arata, in aceste cazuri, de cate ori a crescut , respectiv a scazut, nivelul unui fenomn. In functie de perioada luata ca baza de comparare , r. poate fi calculat cu baxa fixa sau cu baza in lant. – R. mediu, indicator care caracterizeaza in marime medie dinamica unui fenomen pentru un anumit interval de timp. Poate fi r.m. al cresterii si r.m. al sporului. Economia Republicii Socialiste Romania a cunoscut in anii constructii socialiste un r. rapid de dezvoltare, care o situeaza printre economiile cele mai dinamice din lume. V. si Romania, 4. (BIOL.) ritm biologic, desfasurare succesiva a doua sau mai multe fenomene biologice, in care fenomenele revin periodic, in mod alternativ si simetric. Succesiunea batailor cardiace, a miscarilor respiratorii, a somnului si veghei constituie r.b. 5. ( MED.) Ritm feudal v embriocardie.