risbermă (HIDROTEHN.), ele­ment de construcţie, de con­solidare în aval de un baraj sau de un stăvilar, amplasat după disipatorul de energie şi care pavează albia, avînd rolul de a împiedica eroziunea ei de către curentul de apă care iese din disipator. R. poate fi executată din plăci şi blo­curi de beton, din gabioane umplute cu pietre sau din anrocamente.