rîs (Lynxlynx), specie de mamifer carnivor dm familia felidelor, cu corpul de circa 1 m lungime, cu blană roşcată uniformă sau cu pete şi cu smocuri de păr pe urechi. Trăieşte în pădurile Eurasiei, inclusiv la noi. Fiind relativ rar, este ocrotit de lege.