Rippl-Ronai [ronqi], Jozsef (1861-1927), pictor, gra­fician şi decorator ungur. A studiat la Miinchen şi la Paris. La început influenţat de n ab i ş t i, a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea arte­lor decorative în Ungaria. Spre sfîrşitul vieţii s-a apropiat de impresionism. Opera sa, deo­sebit de variată, cuprinde ta­blouri în ulei, pasteluri, tapi­serii, gravuri etc.