Ripan, Raluca (n. 1894), chimistă română, profesor la Universitatea din Cluj, mem­bru al Academiei Republicii Socialiste România, doctor honoris causa al Universităţii „Nicolaus Copernicus” din To-ruii (R.P. Polonă), om de ştiinţă emerit. A făcut nume­roase cercetări asupra combi­naţiilor complexe în legătură cu constituţia şi cu aplicaţiile acestora în chimia analitică. Sînt de remarcat în special studiile asupra izo- şi hetero-policombinaţiilor. A descope­rit şi a studiat clase noi de combinaţii complexe (seleno-cianaţi metalici, teluraţi etc). în domeniul chimiei analitice, R. a instituit metode macro-şi microchimice pentru doza­rea cationilor şi anionilor (ta-liu, plumb, telur, acid selenic, selenocianuri etc). A publicat numeroase lucrări ştiinţifice, unele dintre ele avînd aplicaţii practice la separarea, con­centrarea sau analiza diferi­telor elemente. Este autoarea unui tratat de chimie analitică în colaborare. Desfăşoară o bo­gată activitate pe tărîm social.