Rio Negro, rîu în America de Sud (2300 km), pe terito­riul statelor Columbia şi Bra­zilia; afluent pe stînga al Ama­zonului, cu care confluează Ia Manaus. Pe teritoriul Co­lumbiei se numeşte Guainia. Navigabil pe circa 1 000 km. în cursul superior comunică, prin rîul Casiquiare, cu bazinul fluviului Orinoco.