Rio Grande do Norte [riu grande du norta], stat în nord-estul Braziliei. Suprafaţa: 53 069 km2. Populaţia: 1 192 000 loc. (1963). Centrul administrativ: Natal. Predomină relieful de podiş; în nord şi est, de-a lun­gul ţărmului Oceanului Atlan­tic, se întinde o cîmpie litorală. Climă caldă, cu lungi perioade secetoase. Mari zăcăminte de gips, minereu de wolfram, sare gemă. Se cultivă trestie de. za­hăr (pe litoralul estic), bumbac, sisal, porumb, orez. Se prac­tică pescuitul.