rinichi artificial (MED.), aparat care serveşte la înlocuirea temporară a funcţii­lor rinichiului, elimi-nînd totodată produşii toxici din sînge (uree), fără să modi­fice compoziţia lui. Funcţionarea acestui aparat se bazează pe principiul hemodializei (separarea sîngelui prin membrana semipermeabilă a rinichiului ar­tificial).