Rimski-Korsakov, Nikolai Andreevici (1844-1908), compozitor rus, dirijor şi pedagog. A făcut parte din „grupul celor cine i”. Creaţia sa vastă cuprinde mai toate genurile: a compus opere („Pskoviteanka”, 1872; „Sadko”, 1896; „Logodnica ţa­rului”, 1898; „Cocoşelul de aur”, 1907 ş.a.), lucrări sim­fonice (simfonii, suitele „Ca­priciu spaniol”, 1887; „Şeherezada”, 1888 ş.a.), piese pentru ansambluri de cameră, coruri, cîntece pentru voce şi pian, prelucrări şi armonizări de cîn­tece populare ruse. R.-K. a imprimat creaţiei sale un puter­nic conţinut realist. Muzica sa se distinge prin virtuozitatea şi prin strălucirea coloritului orchestral, prin contopirea teh­nicii occidentale cu inspiraţia cîntecului popular rus. în ope­rele sale, uneori întruchiparea obiectivă a realităţii se împle­teşte cu imagini fantastice, filonul epic şi cel istoric se interpătrund cu feeria şi liris­mul, alegoria învăluie satira demascatoare. A lăsat un va­loros tratat de orchestraţie.