Riesener [riz'oner], Jean Henri (1734-1806), ebenist şi decorator în bronz francez, de origine germană. Format la Paris în atelierul lui Fr. Oeben, R. a lucrat un mare număr de piese de mobilier, fund ebenis-tul preferat al regelui Ludovic al XVI-lea. Lucrările sale se ca­racterizează prin armonia for­melor, eleganţa decoraţiei şi execuţia desăvîrşită. Henri Francois R. (1767—1828), fiul precedentului, a fost un nota­bil sculptor portretist, influen­ţat de Delacroix.