Richthofen [rihthofan], Fer-dinand von (1833-1905), re­numit geograf şi geolog german. A fost profesor la universită­ţile din Bonn, Leipzig şi Berlin şi preşedinte al Socie­tăţii de geografie din Berlin. A făcut cercetări geologice pe teritoriul Austriei (1856), apoi a călătorit prin Asia de est şi prin America de Nord. în perioada 1868—1872 a efectuat cerce­tări în China, aducînd o impor­tantă contribuţie la cunoaşterea geologiei şi geomorfologiei aces­tei ţări. A enunţat teoria ori­ginii eoliene a loessului. S-a preocupat de problema obiec­tului şi principiilor geografiei, subliniind importanţa interac­ţiunii factorilor geografici. Op. pr.: „China, rezultatele unor călătorii” (5 voi., 1877-1912), „Sarcinile şi metodele geogra­fiei actuale” (1883).