Richardson [ricisosn], Samuel (1689—1761), scriitor en­glez, reprezentant al iluminis­mului moderat. Romanele sale: „Pamela” (1741), „Clarissa Har-low” (1747—1748) şi „Istoria lui sir Charles Grandison” (1754) au un vădit caracter moralizator. în ele, R. a de­scris amănunţit viaţa de fami­lie engleză de la mijlocul sec. al XVIII-lea, criticînd corup­ţia moravurilor artistocraţiei şi elogiind idealurile burgheziei puritane.