Ribot [ribo], Thecdule Ar­mând (1839-1916), psiholog francez. S-a opus psihologiei spiritualiste speculative, susţinînd necesitatea legării psiholo­giei de fiziologie şi biologie. A studiat afectivitatea, memoria, voinţa, personalitatea şi gîndirea, apelînd cu precădere la metoda psihopatologică. R. poa­te fi considerat fondatorul şcolii psihologice franceze moderne (P. Janet, A. Binet, H. Pieron, G. Dumas, H. Wallon). Op. pr.: „Bolile memoriei” (1883), „Bolile voinţei” (1889), „Lo­gica sentimentelor” (1905).