reziliere (lat. resilire „a sări înapoi, a se întoarce”; DR.), desfacere a unui contract sinalagmatic cu executare succe­sivă, în cazul în care una din­tre obligaţiile reciproce nu a fost executată, menţinîndu-se acele efecte ale contractului ce s-au produs pînă la data des­facerii.