Reykjavik [reichiavi:c], ca­pitala Islandei, situată în sud-vestul ţării, în golful Faxa. 77 000 loc. (1964), reprezen-tînd circa 40% din populaţia insulei. Port la Oceanul Atlan­tic, prin care se realizează cea mai mare parte a comerţului exterior al Islandei. In R. se concentrează cele mai multe dintre întreprinderile industria­le ale ţării: şantiere navale, fa­brici de conserve de peşte,de ciment, textile, de încălţăminte etc. Aeroport important pe li­niile aeriene care leagă Europa de America. Universitate, şcoa­lă de marină, teatru naţional, muzee.