revoluţie (lat. revolutio, din revolvere „a desfăşura, a rosto­goli”) 1. (FIZ.) Mişcare perio­dică continuă a unui corp, avînd ca traiectorie o curbă închisă. 2. (ASTR.) Mişcare de revoluţie v. rotaţie. 3. (FIZIOL.) Revoluţie cardiacă, succesiune a contrac­ţiei (sistolă) şi a relaxării (diastolă) a muşchiului cardiac. O r.c. cuprinde sistola auricu­lară, sistola ventriculară şi dias­tolă. Durata r.c. la omul nor­mal cînd se află în stare de re­paus este de 0,8 secunde. Sin. ciclu cardiac.