„Revista socială”, cea dintîi publicaţie teoretică socialistă din România. A apărut lunar, la Iaşi, între anii 1884 şi 1887. în coloanele revistei au apărut importante studii economice-sociologice („Karl Marx şi eco­nomiştii noştri”, „Ce vor socia­liştii români?”, „Coaliţii, gre­ve şi însemnătatea lor”, „Ro­bia şi socialismul”, „Anarhis­mul şi socialismul” ş.a.), în care erau combătute doctrinele politice mic-burgheze, şi în primul rînd anarhismul. în 1886 a publicat un articol al lui F. Engels, intitulat „Starea politică şi socială”. R.s. a reflectat în coloanele sale lupta organizată a muncitorimii române. Printre colaboratorii de seamă ai revistei s-au numărat Ion Nădejde şi C. Dobrogeanu Gherea.