„Revista pedagogică”, pu­blicaţie cu caracter progresist, consacrată răspîndirii cunoştin­ţelor de psihologie, pedagogie şi sociologie, înfiinţată şi con­dusă de C. Dimitrescu-Iaşi. între 1891 şi 1898 au apărut la Bucureşti 12 numere, iar în 1902 un supliment. Au colaborat: Al. Odobescu, P. Dulfu, L. Şăineanu şi N. Iorga.