revendicare, acţiune în ~-(DR.), cerere in justiţie sau în faţa organelor arbitrale, care urmăreşte recunoaşterea unui drept de proprietate sau de administrare operativă directă ori a altui drept real principal de tip nou, în scopul dobîndirii posesiunii unui lucru aflat, fără drept, în stăpînirea unei alte persoane.