retroactivitate (DR.), excep­ţie de la principiul neretroactivităţii legilor, în temeiul acestei excepţii, o lege nouă se aplică şi faptelor săvîrşite sau actelor juridice încheiate înaintea intrării sale în vigoare.