reticulo-histiocitar, sistem — (HIST.), sistem de celule de provenienţă mezenchimală, răs-pîndit în tot organismul. Este constituit din celule reticulare şi endotehale (care căptuşesc sub formă de endotehu vasele, sinusurile măduvei osoase, spli­nei, ganglionilor limfatici, fica­tului, numite celule Kupfer), de asemenea din fibre argentofile şi din celule mobihzabile, numite histiocite, care sînt situate în ţesutul conjunc­tiv. Principalele funcţiuni ale s.r.-h sînt: 1) apărarea or­ganismului prin fagocitoză şi coloidopexie cu ajutorul macrofagelor, precum şi prin fabri­carea de anticorpi; 2) formarea unor elemente celulare san­guine, metabolizarea hemoglo­binei şi îndepărtarea hematiilor uzate; 3) participarea la meta­bolismul lipidelor, glucidelor, proteinelor. In cazul tulbură­rii acestor funcţiuni apar boli provocate de supraîncărcarea celulelor s.r.-h. cu lipide, glu­cide, proteine (ex. boala Nie-mann-Pick, boala Gaucher etc).