reticulată, formaţie —, for­maţie anatomică situată în trunchiul cerebral, între bulbul rahidian şi mezencefal. Este constituită din celule nervoase aşezate între nucleele nervilor cranieni şi fibrele nervoase ascendente şi descendente. F.r. a trunchiului cerebral se pre­lungeşte pînă la talamus, for-mînd aici sistemul de proiecţie difuz talamic. F.r. are un rol deosebit în activitatea siste­mului nervos central, şi anume în reglarea tonusului muscular, a ritmului somn-veghe, în de­terminarea nivelului funcţional şi al reactivităţii scoarţei cere­brale etc.