resortisant (DR.), denumire dată, în înţeles larg, tuturor persoanelor fizice sau juridice cărora un anumit stat le acordă protecţia sa în temeiul dreptu­lui internaţional (ex. cetăţenii sau locuitorii unui teritoriu sub tutelă internaţională în­credinţat spre administrare ace­lui stat).