Republica Sovietică Socia­listă Ucraineană (Ucraina), republică unională situată în sud-vestul U.R.S.S. Suprafaţa: 601 000 km2. Populaţia: 45 300 000 loc. (1965), în spe­cial ucraineni. Capitala: Kiev. Este membră a O.N.U. Pre­domină relieful de cîmpie: o porţiune din Cîmpia Est-Europeană, în cadrul căreia se întîlnesc unele regiuni mai ri­dicate (Podişul Volîno-Podolic, prelungiri ale Podişului Cen­tral Rusesc, colinele Doneţu-lui). în extremitatea vestică se află Carpaţii şi Subcarpaţii Ucrainei, iar în sud, în peninsula Crimeea, Munţii Crimeii. E mărginită Ia sud de Marea Nea­gră şi Marea de Azov. Princi­palele rîuri sînt Niprul, Bugul de Sud, Nistrul. Zăcăminte importante de cărbuni (în spe­cial în Donbass), petrol şi gaze naturale (Subcarpaţi ş.a.), mi­nereu de fier (Krivoi Rog, Kremenciug, Kerci), de mangan (Nikopol), de titan, de nichel, sare gemă etc. R.S.S.U. este una dintre principalele baze si­derurgice ale U.R.S.S. (Dne-prodzerjinsk, Zaporojie, Jda-nov, Makeevka, Krivoi Rog, Doneţk, Dnepropetrovsk). Este puternic dezvoltată industria extractivă, energetică (cascada de hidrocentrale de pe Nipru, numeroase termocentrale), con­structoare de maşini (maşini agricole, de transport, maşini-unelte, aparate, utilaje; mai intens dezvoltată la Harkov, Kramatorsk, Lugansk), chi­mică, a materialelor de con­strucţie, alimentară şi uşoară. R.S.S.U. este o importantă regiune cerealieră a U.R.S.S. Se mai cultivă sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, in, legume, pomi fructiferi, viţă de vie. Se cresc bovine, porcine, ovine. Litoralul Mării Negre, în special peninsu­la Crimeea, reprezintă o im­portantă regiune balneoclima-tică şi turistică. Principalele porturi sînt Odesa, Herson, Jdanov.