reproducere 1. (PSIH.) Proces al memoriei prin care se evocă, se reactualizează mintal imagini, idei, cunoştinţe însuşite în cursul experienţei ante¬rioare. Spre deosebire de r e c u no a ş t e r e, r. se realizează în lipsa obiectelor percepute sau textelor memorate anterior. De aceea r. este în general mai dificilă decît recunoaşterea. R., fiind rezultatul final al memorării, reprezintă criteriul verificării practice a eficienţei memoriei. 2. (BIOL.) Proces de înmulţire a organismelor vii. 3. (TEHN.) Executare, prin diferite pro¬cedee, a uneia sau a mai multor piese după o piesă-etalon, după o piesă-model sau după şablon.