repetor (TELEC.), aparat electronic folosit pentru amplificarea semnalelor telefonice în ambele sensuri de comunicaţie. R. este compus, în general, din două amplificatoare (cîte unul pentru fiecare sens de comunicaţie) şi din dispozitive de separare a sensurilor şi de transmitere a apelului. Este utilizat în telefonia la mare distanţă.