relasxop (SILV.), aparat folosit pentru determinarea înălţimii arborilor, a diametrului la orice înălţime, a suprafeţei de bază la hectar, precum şi a unor elemente topografice, ca distanţa şi panta. Cel mai răspîndit este r. cu oglindă al lui Bitterlich.