reiteraţie (lat. re- „din nou” şi iteratio „reluare, repetare”; TOPOGR.), metodă de măsurare a unghiurilor în triangulaţiile geodezice, prin care se urmăreşte reducerea erorilor de divizare a cercului orizontal al teodolitului şi care constă în măsurarea repetată a unghiurilor în tur de orizont, cu diferite origini alese în mod simetric pe cerc, în funcţie de numărul de repetări prestabilit.