regulator de competenţă (DR.), denumire dată hotărîrii prin care o instanţă judecătorească superioară rezolvă conflictul de competenţă ivit între două instanţe judecătoreşti inferioare şi stabileşte instanţa competentă să soluţioneze cauza.