Regnier [renie], Mathurin (1573—1613), poet satiric francez, ultimul discipol al Pleiadei. Adversar al lui Malherb e prin apărarea inspiraţiei libere, a scris elegii, epistole şi satire, cuprinzînd pitoreşti tablouri de MORAVURI de la începutul sec. al XVII-lea, din care se desprind cîteva memorabile tipuri sociale (tînărul curtean, curtezana îmbătrînită etc), prezentate cu vervă şi bonomie galică (voi. „Satirele”, 1608-1612).