regimentele grănicereşti unităţile militare de români şi de secui, înfiinţate în 1762 de Curtea imperială de la Viena de-a lungul frontierei Transilvaniei. R.g. de români cuprindeau oameni liberi SEU răscumpăraţi din iobăgie, de confesiune greco-catolică, scutiţi de o serie de sarcini către stat şi îobăgeşti în schimbul satisfacerii obligaţiilor militare. S-au înfiinţat două r.g.: Regimentul I, cu sediul la Orlat, şi Regimentul al II-lea, cu sediul la Năsăud; în 1768 s-a mai înfiinţat, în Banat, Batalionul I românesc, cu sediul la Caransebeş. Prin înfiinţarea r.g., care urmau în concepţia organizatorilor să slujească întru totul interesele Habsburgilor, se lărgea cercul români¬lor liberi şi se întărea lupta de emancipare naţională a românilor din Transilvania.