refuz de serviciu (DR.), infracţiune constînd în fapta funcţionarului care, pe nedrept, refuză, omite sau întîrzie îndeplinirea unui act la care este obligat în virtutea funcţiei sale ori care nu dă urmare sau întîrzie să îndeplinească ori să desăvîrşească un act al funcţiei sale pentru care a primit o însărcinare specială de Ia superiorii săi. R. de s. este o formă specială a infracţiunii de abuz în serviciu.