refren 1. (MUZ.) a) Tema principală a rondoului, care se repetă mereu, alternînd cu alte teme, numite episoade sau cuplete, b) Frază muzicală reluată la sfîrşitul cupletelor UNUI cîntec, în general pe aceeaşi linie melodică 2. (LIT.) Cuvînt, vers sau grup de versuri care se repetă după una sau mai multe strofe, cu rolul de a sublinia, prin repetiţie, o idee poetică.