reflux l.(GEOGR.) Faza de coborîre a nivelului apelor oceanice în cadrul fenomenului de maree. 2. (CHIM.) Lichid rezultat prin condensarea vaporilor obţinuţi la rectificare şi care este reintrodus în aparatul din care provine. V. şi rectificare.