reflexie (FIZ.), reîntoarcere parţială în mediul din care au venit a radiaţiilor care întîlnesc suprafaţa de separare a două medii. Pot suferi fenomenul de r. radiaţiile electromagnetice (în particular lumina), acustice (în general orice mişcare ce se propagă sub formă de undă), precum şi radiaţiile corpusculare. Dacă suprafaţa de separare prezintă neregularităţi, are loc o r. difuză; dacă suprafaţa este netedă, se produce o r. regulată, în care caz fasciculul incident îşi păstrează caracterul (paralel, convergent sau divergent), unghiul de r. al unei raze fiind egal cu unghiul de incidenţă. — R. totală, reflexia, pe suprafaţa de separare a două medii transparente cu indici de refracţie diferiţi, a unei raze de lumină care vine din mediul mai dens sub un unghi de incidenţă mai mare decît unghiul limită.