reexaminare, cerere de (DR.), cerere pentru obţinerea unei noi rezolvări a litigiului arbitral de către organul care a pronunţat hotărîrea, în cazul in care partea nemulţumită de hotărîre nu a fost citată la termenul de arbitrare, deşi citarea era obligatorie, sau în cazul că sînt prezentate acte noi, de natură să ducă la schimbarea soluţiei date.