reducţiune (DR.), cerere în justiţie prin care liberalităţile ce depăşesc partea din moştenire de care putea dispune cel ce lasă moştenirea (aducîndu-se, prin aceasta, atingere rezervei succesorale) sînt reduse sau înlăturate, potrivit cu ceea ce este necesar pentru întregirea rezervei.