recul (FIZ., MILIT.), mişcare îndărăt a unui corp, produsă, pe baza principiului acţiunii şi reacţiunii, de mişcarea unui alt corp considerat că are sensul de deplasare înainte şi care, de obicei, are masă mult mai mică decît primul corp (ex. r. unei arme de foc la efectuarea unei trageri, r. unui corpuscul la emiterea unei radiaţii etc). R. are loc pe o distanţă şi cu o viteză mult mai mică decît mişcarea care l-a provocat. La puşcă, r. produce deplasarea întregii arme; la armamentul automat are loc fie deplasarea ţevii cu închizătorul, fie numai a închizătorului; la tun se deplasează ţeava cu o parte din legătura elastică.