recompensă (DR.), sumă de bani cuvenită inventatorului sau inovatorului care şi-a oferit statului invenţia sau inovaţia, drept retribuţie pentru rezultatele muncii sale. R. se stabileşte proporţional cu economiile realizate prin aplicarea invenţiei sau inovaţiei respective timp de un an, iar dacă economiile nu pot fi evaluate, prin aprecierea importanţei acestora.