recif coralier, depuneri calcaroase biogene, comune în mările din zona ecuatorială şi tropicală, între latitudinile 32° nord şi 32° sud. Sînt foarte numeroase în vestul Oceanului Pacific, în Oceanul Indian, în Marea Roşie şi în Marea Caraibilor. R.c. sînt alcătuite, în cea mai mare parte, din scheletul madreporarilor, din scheletul unor coralieri, echinoderme, foraminifere, cochilii de moluşte şi uneori şi din plante (ex. Lithothamnium). Se formează în ape cu adîncime mică (de obicei mai puţin de 50 m) şi cu temperaturi de peste 20°C;r.c. care se intalnesc în afara locurilor cu aceste condiţii indică o schimbare a adîncimii apei sau a temperaturii. După forma şi dispoziţia lor deosebim trei feluri de r.c.: marginal (sau litoral), care se găseşte lîngă ţărm, barieră, de întindere mare, de zeci de kilometri, situat mai departe de ţărm şi despărţit de acesta printr-un brîu larg de apă, şi inelar (sau atol), de forma unui inel.