recepţie1 (DR.), procedură de verificare la debitor sau la beneficiar a cantităţii sau calităţii unor produse sau lucrări, în situaţiile prevăzute de lege, verificarea făcută la debitor nu exclude o nouă verificare la beneficiar.