recarburare (METAL.), reîncorporare de carbon în baia metalică în cursul elaborării oţelurilor, cînd decarburarea a fost dusă mai departe decît era necesar pentru a conduce procesele ce urmează, cînd temperatura este prea joasă sau cînd se elaborează cu oxidare totală a carbonului. R. se realizează cu adaos de feroaliaje, fontă sau carburanţi (cocs, resturi de electrozi, mangal, brichete de carburant cu, aşchii etc.) .