recalescenţă (lat. re- „din nou” şi calescere „a se încălzi”; METAL.), creştere spontană a temperaturii unui metal în curs de răcire, care se manifestă vizibil printr-o licărire a metalului. Se poate observa la solidificarea metalelor, la producerea transformărilor în stare solidă (transformări polimorfice, eutectoide etc.) şi la subrăciri mari, cînd căldura latentă de transformare se degajează brusc, ridicînd temperatura cu cîteva grade.