reambulare (lat. re— „din nou” şi ambalare „a merge”), complex de lucrări topografice sau fotogrammetrice care se execută pentru determinarea detaliilor topografice de planimetrie şi nivelment recent apărute şi pentru transpunerea lor pe hărţile vechi în vederea actualizării acestora.