realism naiv (FILOZ.), termen folosit uneori pentru a desemna materialismul spontan al vieţii cotidiene, convingerea proprie oricărui om şi izvorîtă din practica vieţii de toate zilele, potrivit căreia lucrurile există independent de conştiinţa omenească şi se reflectă în aceasta. Termenul „naiv” înseamnă, în acest caz, „spontan”, „neconştient din punct’ de vedere filozofic”. La filozofii idealişti, termenul de r.n. are o nuanţă peiorativă, ei căutînd să discrediteze materialismul spontan al vieţii cotidiene, considerîndu-l ca o atitudine necritică. Prin sine însuşi, r.n. nu reprezintă o concepţie filozofică; de aceea nu poate înlătura sau înfrînge idealismul filozofic, ba chiar coexistă adesea în conştiinţa aceluiaşi om cu reprezentări idealiste, religioase, cu superstiţii etc.