reactor 1. (CHIM.) Aparat industrial sau de laborator în care se efectuează reacţii chimice (catalitice sau necatahtice) în scopul obţinerii anumitor substanţe. R. constituie partea principală a unei instalaţii chimice. Există t. în care materiile prime se introduc o singură dată, la început, iar după terminarea reacţiei se scot prc dusele finite (r. discontinuu], sau în care se introduc materiile prime şi se scot produsele finite în mod continuu (r. continuu). După natura procesului chimic se deosebesc r. termice, electrochimice, biochimice şi fo-lochimice, iar după fazele prezente în proces se deosebesc r. în care fazele reactante sînt gaze (gaz-gaz), lichide (lichid-lichid omogen sau neomogen), solide şi gaz (gaz-solid) etc. (ex. r. pentru polimerizarea etilenei, r. pentru oxidarea amoniacului în amestec cu oxigen şi vapori de apă, r. pentru nitrarea benzenului etc). 2. (AV.) Motor termic folosit pentru asigurarea propulsiei unor vehicule (de obicei avioane), în interiorul căruia are loc transformarea energiei chimice a combustibilului în energia cinetică a unui curent de fluid (jet de gaze de ardere), în scopul producerii forţei de propulsie (care apare datorită efectului de reacţiune provocat de evacuarea gazelor de ardere cu viteză mare). R. la care aerul necesar arderii combustibilului este introdus în camera de ardere, sub presiune, de către un compresor (axial sau centrifugal) antrenat de o turbină cu gaze se numesc turboreactoare. Principalele elemente componente ale unui turboreactor sînt: difuzorul (care are rolul de a frîna curentul de aer atmosferic la intrarea în motor), compresorul, camera de ardere, turbina cu gaze şi efuzorul (în care are loc destinderea gazelor evacuate din turbină). în prezent, turboreactoarele cu compresor centrifugal sînt prevăzute cu camere de ardere individuale, iar cele cu compresor axial au camere de ardere inelare (camere bloc). R. care echipează avioanele cu viteze de zbor supersonice pot fi construite fără compresor, comprimarea aerului necesar arderii făcîndu-se în difuzor (datorită vitezei foarte mari cu care aerul atmosferic intră în motor). R. fără compresor pot fi: statoreactoare, cînd aerul şi gazele de ardere circulă în curent continuu în interiorul motorului, şi pulsoreactoare, în care circulaţia gazelor este intermitentă (pulsatorie); r. fără compresor pot funcţiona numai după ce avioanele pe care sînt montate au fost lansate în zbor ‘ prin alte mijloace (rachete, catapulte etc). Sin. motor cu reacţie. 3. (ELT.) Bobină electrică cu reactanţa mult mai mare decît rezistenţa ei electrică, utilizată in instalaţiile electrice pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit.