războaiele balcanice, denumire a două războaie purtate în Peninsula Balcanică. Primul dintre acestea (octombrie 1912 — mai 1913), război de eliberare naţională, purtat de Uniunea Balcanică (Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru) împotriva Turciei, s-a încheiat cu victoria coaliţiei antiotomane. Potrivit tratatului de pace încheiat la Londra (1913), Turcia restituia toate posesiunile din Europa, -cu excepţia oraşului Istanbul şi a unui mic teritoriu în jurul acestuia, iar Albaniei i se recunoştea independenţa, proclamată la 28 noiembrie 1912. Al doilea r.b. (iunie—august 1913), război nejust pentru toate statele participante, purtat între Bul-garia, pe de o parte, şi Grecia, Serbia şi Muntenegru (cărora li s-au alăturat România şi Turcia), pe de altă parte, s-a încheiat cu înfrîngerea Bulgariei. Potrivit tratatului de pace încheiat la Bucureşti (1913), Bulgaria a pierdut partea de sud a Macedoniei şi partea de apus a Traciei, care reveneau Greciei, partea de nord a Macedoniei, care revenea Serbiei; regiunea din sudul Dobrogii, cunoscută sub numele de Cadrilater a intrat în componenţa statului român. Bulgaria pierdea de asemenea şi Adrianopolul, care în baza unui tratat turco-bulgar revenea Turciei. R.b. au contribuit, prin ascuţirea contradicţiilor internaţionale, la grăbirea izbucnirii primului război mondial.