raţie2 1. (F1ZIOL.) Ratie alimentară, cantitate de hrană, avînd o anumită compoziţie, necesară unui om pe un timp determinat. Se calculează după norme speciale, stabilite în raport cu starea fiziologică a individului şi cu condiţiile de mediu. Ea trebuie să aibă o valoare energetică corespunzătoare şi să acopere cerinţele organismului în proteine, lipide, glucide, elemente minerale şi vitamine. 2. (ZOOTEHN.) Rafie de hrană, cantitate de nutreţuri dată unui animal timp de 24 de ore şi menită să asigure necesarul de substanţe nutritive în vederea obţinerii producţiei urmărite. în alimentaţia raţională, r. de h. trebuie să ofere o hrănire completă în funcţie de specie, vîrstă, sex, greutate vie şi tipul de producţie.