răsură, impozit adiţional în ţările române, în sec. al XVIII-lea şi la începutul sec. al XlX-lea. Din încasările r. se făcea plata dregătorilor. A fost desfiinţată prin Regulamentul organic.