răsad (HORT.), plantă tînără crescută din sămînţă în răsadniţă sau în seră, cu scopul de a fi plantată în cîmp, în parcuri etc. Majoritatea speciilor de flori şi legume iubitoare de căldură se cultivă prin r. Răsadniţa în care se produc r. este un loc adăpostit, delimitat de un toc dejemn şi acoperit cu geamuri. In interiorul tocului se pune un strat de 10—20 cm de pămînt. încălzirea răsadniţelor se realizează fie cu ajutorul bălegarului în fermentaţie, fie cu o instalaţie de apă caldă. în mod obişnuit, o răsadniţă are 4 m lungime şi 1,5 m lăţime.